Gmina Jodłowa otrzymała maszt i flagę w ramach projektu “Pod biało – czerwoną”

W 2020 roku nasza gmina dołączyła do projektu „Pod biało-czerwoną”. Mieszkańcy gminy Jodłowa aktywnie włączyli się w głosowanie, dzięki czemu gmina znalazła się na 1 miejscu w powiecie z ilością 210 głosów i otrzymała środki na zakup masztu i flagi oraz jego instalację. Maszt stanął nieopodal budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im.Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej, na którym znajduje się tablica upamiętniająca setną rocznicę odzyskania przez Polskę  niepodległości.

Realizatorem projektu jest Kancelaria prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową i  godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za każdy głos oddany w akcji „Pod biało-czerwoną”.

 

ZAKUP MASZTU I FLAGI W RAMACH PROJEKTU "POD BIAŁO-CZERWONĄ"

Gmina Jodłowa otrzyma maszt i flagę  w ramach projektu “Pod biało – czerwoną”. Projekt ten zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu.  Mieszkańcy gminy Jodłowa aktywnie włączyli się w głosowanie, dzięki czemu nasza gmina otrzyma maszt i flagę. Realizatorem projektu jest Kancelaria prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwo Cyfryzacji pod honorowym patronatem premiera Mateusza Morawieckiego. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową i godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej  1920 roku.

________________________________________________________________________________________

 

BUDOWA BUDYNKU REKREACYJNEGO W JODŁOWEJ

Operacja pn. „Budowa budynku rekreacyjnego w Jodłowej” mająca na celu „Wzmocnienie więzi społecznych  i kulturowych mieszkańców oraz zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu Współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej   w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Całkowita wartość zadania 638 259,27zł

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych : 300 000,00 zł

Dofinansowanie w PROW - 183 276,00zł

________________________________________________________________________________________

WODOCIĄGI W GMINIE JODŁOWA


Gmina Jodłowa zrealizowała zadanie pn. „Budowa wodociągu w Gminie Jodłowa etap I” wraz z pompownią w m. Dzwonowa w trybie zaprojektuj i wybuduj. W ramach zadania wykonano  11,5 km sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa jest zasilana w wodę dla celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych z istniejącej sieci wodociągowej położonej na terenie gminy Ryglice.

Trasa sieci wodociągowej przebiegać będzie pomiędzy zabudowaniami stanowiącymi własność prywatną, publiczną oraz częściowo w pasach dróg gminnych, powiatowych i prywatnych, a także pod ciekami wodnymi.

Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę: 3 072 372,84 zł

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 61,59% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie z RFIL I- 132624,00zł

Dofinansowanie z RFIL II-800 000,00zł

_________________________________________________________________________________________


PRZEBUDOWA SALI WIDOWISKOWEJ  WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W JODŁOWEJ

Gmina Jodłowa  realizuje zadanie polegające na Przebudowie Sali Widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury w Jodłowej.

Pierwszym etapem prac budowlanych będą prace przygotowawcze i demontażowe:

- demontaże stolarki podlegającej wymianie, 

- demontaż  okładzin ściennych i podłogowych

- demontaż armatury i wyposażenia

- roboty wyburzeniowe ścianek działowych, wykucie ościeżnic oraz przewidywanych otworów w ścianach. Planuje się wykonanie nowego układu sanitariatów dostosowanego do aktualnego profilu działalności WDK i spełniających wymagania określone odpowiednimi przepisami,

-  przebudowę pomieszczeń zaplecza sceny 

-  powiększenie przestrzeni widowni poprzez adaptację części pomieszczenia dawnej projektorni.

-  przebudowę sceny poprzez jej przedłużenie oraz powiększenie światła kurtyny

-  wykonanie nowych okładzin podłogowych oraz ściennych w poszczególnych pomieszczeniach

-  nowy wystrój Sali Widowiskowej

-  remont instalacji sanitarnych, wentylacji oraz instalacji C.O. z istniejącej kotłowni.

Zadanie dofinansowane ze Środków z Budżetu Państwa.

 

W dniu 19 lipca zakończono prace  budowlane dotyczące przebudowy Sali Widowiskowej Wiejskiego Domu Kultury  w Jodłowej.

Efekty przedstawiono na zdjęciach.

Całkowita wartość inwestycji:  609 471,77

Dofinansowanie z Budżetu Państwa: 600 000,00zł

Zobacz zdjęcia...

_______________________________________________________________________________