W dniu 18 marca 2024 r. Wójt Gminy Jodłowa – Jan Janiga podpisał w Rzeszowie umowę na realizację projektu pn. „RaP STEAM - robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych ukierunkowanych na rozwój u uczniów ważnych na rynku pracy kompetencji w zakresie robotyki i programowania poprzez:

  • wdrożenie „innowacji pedagogicznej” dotyczącej nauczania informatyki i realizacji zajęć pozalekcyjnych w klasach 4-8 szkoły podstawowej w oparciu o robotykę edukacyjną,
  • realizację wsparcia merytorycznego dla nauczycieli oraz kadry zarządzającej szkół,
  • realizację zajęć pozalekcyjnych w szkołach objętych wparcie i innych wydarzeń z robotyki programowania.

Projekt współfinansowany jest z Funduszy Europejskich a jego wartość szacowana jest na ok. 140 mln zł.

Do projektu  realizowanego w latach 2023-2029 r. zgłosiły się 3 szkoły z terenu gminy:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej,
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jodłowej,
  • Szkoła Podstawowa w Dębowej.

Nazwa projektu RaP STEAM pochodzi od angielskich słów: Robotics and Programming  (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).