Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia  z dniem 29 grudnia br. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty w dniu 28 grudnia 2023r. o godz. 12:00 zablokowana zostanie możliwość przyjmowania wniosków o dowód osobisty. Natomiast o godz. 9:00 wyłączona została usługa składania wniosku dla dziecka lub podopiecznego (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty-dla-dziecka-lub-podopiecznego )