Dziś mija 45. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym po 455 latach następcą św. Piotra niebędącym Włochem oraz najmłodszym zwierzchnikiem Kościoła katolickiego od 1864 r.
Jan Paweł II swój pontyfikat pełnił przez 9666 dni. W jego trakcie odbył 104 pielgrzymki, dlatego też zyskał miano "papieża pielgrzyma". Jan Paweł II odszedł 2 kwietnia 2005 roku po blisko 27-latach pontyfikatu. Od momentu odejścia papieża wierni głosili hasła „Jan Paweł II santo subito - święty od razu”. I rzeczywiście proces kanonizacji Polaka przebiegał błyskawicznie, gdyż już w maju 2011 roku papież Benedykt XVI ogłosił go błogosławionym, a trzy lata później w 2014 roku Jan Paweł II został ogłoszony świętym. Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II Kościół powszechny obchodzi 22 października  natomiast 16 października, decyzją Sejmu Rzeczypospolitej, jest obchodzony jako Dzień Papieża Jana Pawła II.