Gmina Jodłowa jako partner w realizacji Programu „Działaj Lokalnie” gratuluje Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Jodłowej Górnej, które uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. "Życie na ziemi przedłużamy - ekologię wprowadzamy". Uzyskana kwota wsparcia na to zadanie wynosi 4900 zł.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Gminą i Miastem Pilzno, Gminą Żyraków, Gminą Jodłowa, Tikkurila Polska S.A.