W związku z tym, że w Gminie Jodłowa pozostało niesprzedane paliwo stałe nabyte w ramach zakupu preferencyjnego obecnie prowadzona jest sprzedaż tego paliwa. Wójt Gminy zaprasza mieszkańców do składania wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w ramach sprzedaży końcowej. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Jodłowa  pok. nr 14 lub pocztą na adres Urzędu Gminy Jodłowa albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres do doręczeń elektronicznych: /vkj10va32b/skrytka  w terminie do 30 czerwca br.

Do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa  w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U.   z 2023 r. poz. 141 z późn.zm.).

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczona do sprzedaży końcowej:  77,6 tony

Cena za tonę paliwa stałego: 2.000,00 zł brutto

Zgodnie z art. 14a ust. 6 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. poz. 2236 z późn.zm.) wnioski o zakup paliwa stałego są rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Przy sprzedaży końcowej nie ma ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego do pobrania

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do pobrania

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek.doc)Wniosek121 kB
Pobierz plik (klauzula RODO.doc)Klauzula informacyjna32 kB