Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dębicy informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/identyfikacja-zwierzat-identification-of-animals opublikowano wzór dokumentu przemieszczenia dla świń w rozumieniu art. 110 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt ("Prawo o zdrowiu zwierząt") (wzór ww. dokumentu w załączeniu).

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę obecny stan prawny, wszystkie przesyłki świń mają być zaopatrywane jednocześnie w:

  • dokument urzędowy w postaci świadectwa zdrowia,
  • dokument przemieszczenia dla świń wystawiony przez posiadacza zwierząt,
  • w przypadku przemieszczenia do rzeźni również w informację o łańcuchu żywnościowym.

 

Załączniki:
Pobierz plik (wzór trzoda.pdf)Wzór dokumentu 30 kB