W dniu dzisiejszym do Gminy Jodłowa dotarła pierwsza dostawa węgla (ekogroszek) przeznaczonego do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na jej terenie. Od przyszłego tygodnia rozpoczną się dostawy pozostałych sortymentów węgla (orzech i kostka). Cena węgla sprzedawanego przez Gminę wynosi 2000,00 zł brutto za tonę.
Zakupiony od Gminy węgiel wydaje Zakład Gospodarki Komunalnej w Jodłowej Sp. z o.o. te. 14 627 91 35 lub 14 627 91 36, z którym należy kontaktować się w sprawie jego odbioru.
 
Jan Janiga
Wójt Gminy