Powstanie Warszawskie, które rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 r. o 17.00, tzw. godzinie „W” na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego „Bora” miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 roku.

 

Powstanie, planowane było na kilka dni a upadło po 63 dniach walki, 3 października 1944r. Była to największa bitwa, stoczona podczas II wojny światowej przez organizację podziemną z wojskami okupacyjnymi. W jego wyniku zginęło ponad 16 tys. żołnierzy AK i ponad 150 tys. cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców.

Pomimo tego, że pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, to pod względem politycznym miało ogromne znaczenie. Polacy rozpoczynając je zademonstrowali dążenie do odzyskania i utrzymania niepodległości.