Rodzice uczniów, którzy chcą korzystać z bezpłatnego transportu i opieki do szkoły/oddziału przedszkolnego zobowiązani są w terminie do 30 czerwca złożyć do Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej wniosek o dowóz dziecka.

 

 

 

 

 

 Dla przypomnienia:

Gmina Jodłowa zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza:

  • 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
  • 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej,
  • 3 km w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych, tj. pięcioletnich i sześcioletnich.

Listę dowożonych uczniów ustala się po weryfikacji przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

Wnioski o dowóz można pobrać również z sekretariatu szkoły.

Szczegółowych informacji udziela organizator dowozów - biuro Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej  w godzinach 7.00-15.00, tel. 14 666 57 65.

Wniosek do pobrania w załączeniu.

/red.Anna Nowak - dyrektor CUW Jodłowa/

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o dowozy.doc)Wniosek o dowozy20 kB