Wójt Gminy Jodłowa zwraca się z prośbą do mieszkańców o włączenie się w akcję pomocy dla gromad partnerskich Gminy Brzostek w Baturynie i Pliszkach na Ukrainie. Osoby zainteresowane udzieleniem wsparcia mogą wpłacać środki finansowe na nr rachunku bankowego 76 8589 0006 0080 0210 0143 0005.
Pomóżmy naszym sąsiadom dotkniętym działaniami wojennymi!