Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych . Upamiętnia odzyskanie przez nasz kraj niepodległości po 123 latach niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków .
 
„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Naczelnego w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości” – głosiła ustawa z 23 kwietnia 1937 roku. Odzyskanie przez Polskę niepodległości stało się inspiracją do wspólnego świętowania oraz zaznaczenia, jak istotną rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej odgrywają wartości szczególnie ważne w życiu Polaków: wolność, poszanowanie godności i praw człowieka oraz solidarność.
Dziś pamiętajmy też o tych, bez których nie byłoby to możliwe.