W najnowszym rankingu podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów 2018-2020  Gmina Jodłowa uplasowała się na bardzo wysokim 84 miejscu na 1533 gminy wiejskie w Polsce . Kwota na wydatki inwestycyjne w latach 2018-2020 w Gminie Jodłowa w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 1780,33zł.  Dla porównania w takim samym rankingu za lata 2016-2018 Gmina Jodłowa była na 513 miejscu. Ranking jest bardzo szczegółowy i obejmuje kilka kategorii - odrębnie są klasyfikowane miasta wojewódzkie, miasta powiatowe, miasta nie będące siedzibą powiatu, odrębna jest również kategoria dla gmin wiejskich.

Szczegółowy ranking Wspólnoty