W związku z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 informuję, że wnioski o stypendium Wójta Gminy Jodłowa można składać w biurze Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej do końca lipca 2021 r.

 

 Kryteria jakie należy spełnić:

  1. stypendium za wyniki w nauce to:
  • średnia ocen z przedmiotów powyżej 5,00,
  • zachowanie minimum bardzo dobre.
  1. stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe to:
  • zdobycie trzech pierwszych miejsc szczebla powiatowego oraz pierwszych dziesięciu szczebla wojewódzkiego w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych,
  • osiągnięcia promujące naszą gminę,
  • zachowanie co najmniej dobre.

Do wniosku należy dołączyć: wykaz ocen lub kserokopię świadectwa szkolnego, a w przypadku osiągnięć potwierdzone kserokopie dyplomów lub zaświadczeń.

Szczegółowych informacji udziela biuro CUW w godzinach 7.00-15.00, tel. 14 666 57 65.

Do pobrania:

  • wniosek o stypendium wraz z klauzulą informacyjną 
  • wykaz ocen/red. Anna Nowak - dyrektor CUW Jodłowa/
Załączniki:
Pobierz plik (wniosek stypendium.pdf)Wniosek pdf157 kB
Pobierz plik (wniosek stypendium.doc)Wniosek doc40 kB
Pobierz plik (wykaz ocen.pdf)Wykaz ocen83 kB
Pobierz plik (wykaz ocen.doc)Wykaz ocen doc13 kB