Więcej informacji o konkursie na stronie https://rzeszow.stat.gov.pl/nsp-2021/konkursy/