Stypendium Wójta Gminy Jodłowa przyznawane jest w dwóch kategoriach: za wyniki w  nauce oraz za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Aby zostać stypendystą trzeba na zakończenie roku szkolnego osiągnąć średnią ocen powyżej 5,0 albo mieć osiągnięcia na szczeblu powiatowym (trzy pierwsze miejsca) lub  na szczeblu wojewódzkim (dziesięć pierwszych miejsc). Dodatkowo uczeń musi legitymować się na świadectwie zachowaniem minimum dobrym. Regulamin dopuszcza również przyznanie stypendium uczniowi za inne osiągnięcia promujące Gminę Jodłowa.

 

  

W bieżącym roku złożono 101 wniosków, z czego komisja stypendialna w składzie Bożena Kastarenda (przewodniczący komisji oświatowej RG Jodłowa), Lucyna Gajda (pracownik UG Jodłowa), Anna Nowak (dyr. CUW Jodłowa) przyznała 100 stypendium: 68 za wyniki w nauce, 32 za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Kwota wypłaconego stypendium wyniosła od 100 zł do 750 zł dla ucznia. W tym roku Wójt Gminy Jodłowa przeznaczył  na ten cel 29 800 zł.

Lista nagrodzonych uczniów ułożona według szkół, w których osiągnęli sukcesy w roku szkolnym 2019/2020.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im Ks. Franciszka Blachnickiego w Jodłowej:

 • wyniki w nauce: Czachara Roksana, Wietecha Kinga, Chudy Gabriela, Furman Oskar, Huk Nadia, Jasica Justyna, Jędrzejczyk Martyna, Kita Wiktoria,  Materowska Aleksandra, Materowski Jakub, Nalepka Oliwia, Nowak Zuzanna, Sieniawska Wiktoria, Wypych Zuzanna, Chudy Jakub, Górka Milena, Latocha Paweł, Mikrut Paulina, Nawracaj Natalia, Warzecha Natalia, Kos Aleksandra, Batko Agnieszka, Fik Karolina, Kos Kinga,  Wiatr Konrad, Szpak Klaudia, Warzecha Natalia,
 • osiągnięcia artystyczne: Latocha Aleksandra,
 • osiągnięcia naukowe: Materowski Jakub, Nowak Zuzanna, Wypych Zuzanna, Czarnawski Bartłomiej, Górka Milena, Szpak Nicole, Kos Kinga, Mikrut Paulina, Warzecha Natalia,
 • za osiągnięcia sportowe: Baran Aleksandra, Baran Weronika, Czarnawski Bartłomiej, Górka Milena, Materowski Dariusz, Baran Angelika, Batko Grzegorz, Kos Jakub, Mokrzycka Natalia, Papciak Paweł,

Szkoła Podstawowa Nr 2 im Marii Konopnickiej w Jodłowej:

 • wyniki w nauce: Błaszczyk Katarzyna, Cius Angelika, Kumiega Gabriela, Maczuga Agnieszka, Jodłowicz Mateusz, Kaczka Natalia, Kieca Dominik, Studniarz Faustyna, Zoń Rafał, Kaczka Regina, Siedlik Sylwia, Kociołek Kamila, Szynal Małgorzata, Świerczek Maria,

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Zbyszka Cyganiewicza w Jodłowej:

 • wyniki w nauce: Marcisz Emilia, Pyznarski Szymon, Buras Honorata,
 • osiągnięcia naukowe: Pyznarski Szymon, Apola Karolina, Buras Honorata,
 • osiągnięcia sportowe: Buras Ewelina, Studniarz Justyna,

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej:

 • wyniki w nauce: Baran Magdalena, Burek Zuzanna, Kowalska Natalia, Drąg Natalia, Podraza Paulina, Chudy Magdalena, Hibszer Karolina, Barzyk Patrycja, Michalik Martyna,
 • osiągnięcia naukowe: Michalik Martyna

Szkoła Podstawowa w Dęborzynie

 • wyniki w nauce: Kastarenda Kamila

Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej:

 • wyniki w nauce: Dudek Maciej, Kaczka Kinga, Materowska Dominika, Borzykowska Sylwia, Kos Barbara,

 I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Władysława Jagiełły w Dębicy:

 • wyniki w nauce: Łącka Faustyna, Mikrut Norbert, Dzik Wiktoria, Nowak Natalia,

II Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębicy:

 • wyniki w nauce: Myszkowski Kamil

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Janusza Korczaka w Dębicy:

 • wyniki w nauce: Podrazik Karolina, Lesiak Weronika
 • osiągnięcia naukowe: Podrazik Karolina, Lesiak Weronika

Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Dębicy:

 • wyniki w nauce: Figura Damian, Studniarz Szymon,
 • osiągnięcia naukowe: Figura Damian

Zespół Szkół Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy:

 • osiągnięcia sportowe: Lesiak Szymon

Zespół Szkół im. Jan Pawła II w Brzostku:

 • osiągnięcia naukowe: Dudek Michał

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jan Pawła II w Gromniku:

 • osiągnięcia sportowe: Kita Aleksandra

W szkołach na terenie gminy Wójt Gminy Jodłowa – Jan Janiga wręczał uczniom okolicznościowe dyplomy osobiście. Absolwenci pobierający naukę poza terenem gminy Jodłowa  otrzymali gratulacje za pośrednictwem poczty.

/red.Anna Nowak - dyr. CUW Jodłowa/