Od dnia 3 października br. powiat dębicki znajduje się obszarze żółtym. W związku z tym na terenie naszego powiatu obowiązują dodatkowe obostrzenia określone w rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1356 z późn.zm.).

Zwracam się do Państwa z gorącym apelem o przestrzeganie obowiązujących ograniczeń, zakazów i nakazów. Zdając sobie sprawę z zagrożenia jakie niesie COVID-19, proszę o podejmowanie działań mających na celu ograniczenie skutków epidemii, a w szczególności zakrywanie ust i nosa, częste dezynfekowanie i mycie rąk oraz zachowanie dystansu społecznego.

Bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o siebie oraz innych.

                                                                                Z poważaniem

                                                                           Wójt Gminy Jodłowa

                                                                                    Jan Janiga