Gmina Jodłowa  po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”. To już drugi konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie 100% na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. W tej edycji głównymi odbiorcami udzielonego wsparcia mają być uczniowie z rodzin wielodzietnych, ale nie jest to warunek konieczny do spełnienia.

Złożony przez Gminę Jodłowa wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” został wybrany do dofinansowania. Gmina Jodłowa otrzymała grant w wysokości 72 250,00zł na zakup 25 laptopów wraz z oprogramowaniem, które trafią do pięciu szkół podstawowych w Gminie Jodłowa. Sprzęt zostanie użyczony uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych i nauczycielom, którzy nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania sprzęt będzie wykorzystywany przez szkoły w celach edukacyjnych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W ramach pierwszego projektu grantowego „Zdalna szkoła” Gmina Jodłowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł. Zakupiono wówczas 20 laptopów wraz z oprogramowaniem.

W sumie Gmina Jodłowa zakupiła 45 laptopów.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.