Rodzice uczniów, którzy korzystać będą z bezpłatnego transportu i opieki do szkoły/oddziału przedszkolnego zobowiązani są w terminie do 30 czerwca roku poprzedzającego nowy rok szkolny złożyć do Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej wniosek o dowóz dziecka. Listę dowożonych uczniów ustala się przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego na podstawie zweryfikowanych wniosków rodziców.

 

Dla przypomnienia:

Gmina Jodłowa zapewnia bezpłatny transport i opiekę uczniom, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza:

  • 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkoły podstawowej,
  • 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej,
  • 3 km w przypadku dzieci z oddziałów przedszkolnych, tj. pięcioletnich i sześcioletnich.

Szczegółowych informacji udziela organizator dowozów - biuro Centrum Usług Wspólnych w Jodłowej w godzinach 7-15.30, tel. 14 666 57 65.

Wniosek do pobrania w załączeniu.

 

/red.Anna Nowak  - dyrektor CUW Jodłowa/

Załączniki:
Pobierz plik (wniosek o dowozy.doc)Wniosek20 kB