Dzisiaj przypada 15. rocznica śmierci Jana Pawła II, świętego dla wielu Polaków już od pierwszych dni pontyfikatu.

 

 

 

 

 

 

 

Jan Paweł II kierował Kościołem blisko 27 lat po tym, jak 16 października 1978 r. konklawe wybrało go na papieżaPodczas swoich licznych pielgrzymek docierał do obszarów nędzy materialnej i głodu, a także tam, gdzie było łamane prawo do wolności i godnego życia. Przez cały pontyfikatu papież apelował i z determinacją upominał się o prawa człowieka i pokój na świecie, także podczas wystąpień na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w 1979 i 1995 r. Jan Paweł II wezwał wówczas narody, by podjęły „ryzyko solidarności, a tym samym ryzyko pokoju”.

Papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. w Watykanie o godz. 21.37.

Już podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II, wierni wołali „Santo subito”, czyli „Święty natychmiast”. Drogę papieża do świętości uznano za najszybszą w nowożytnej historii Kościoła. Beatyfikacji Jana Pawła II dokonał Benedykt XVI 1 maja 2011 r. a kanonizacji – papież Franciszek 27 kwietnia 2014 roku, w obecności swojego poprzednika.