W dniach 6 – 8 maja br. w Gminie Jodłowa po raz pierwszy odbyły się Dni Stanisławowskie ku czci św. Stanisława Biskupa i Męczennika – patrona parafii. Dzień 6 maja był dniem sympozjum naukowego poświęconego obrazowi „Święty Mikołaj” z 1528r. Patronat naukowy nad sympozjum objął Instytut Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 

Uroczystego otwarcia sympozjum dokonali ksiądz Zenon Tomasiak – proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM oraz Robert Mucha – Wójt Gminy Jodłowa .

Następnie powitano znamienitych gości, którzy wzięli udział w sympozjum:

 • Posłowie na Sejm RP: Pani Krystyna Skowrońska , Pani Renata Butryn, Pan Wiesław Rygiel, Pan Jan Warzecha;

 • Pan Andrzej Reguła Wicewojewoda Podkarpackie;

 • Pan Zbigniew Jucha Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

 • prelegenci sympozjum naukowego pod przewodnictwem ks.profesora dr hab. Bogdana Stanaszka Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;

 • ks. dr Julian Kapłon, rodak, znawca regionalizmu i historii Jodłowej;

 • dr Piotr Łopatkiewicz historyk sztuki, pracownik naukowy;

 • ks. dr Piotr Drewniak Dyrektor Komisji Sztuki Kościelnej diecezjalnego konserwatora zabytków w Tarnowie;

 • Pani mgr Barbara Czajkowska - Palusińska artystka, konserwator obrazu Św. Mikołaja;

 • Pan dr Leszek Mikrut pracownik naukowy Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie;

 • Pani mgr Anna Trzpis reżyser sztuki scenicznej „Peregrynacja dziadowska”;

 • Pan Andrzej Bogdał dyrygent orkiestr muzyki dawnej i Pani Wiesława Stec opiekun artystów;

 • księża pracujący w parafii Jodłowa: Mieczysław Składanowski, Piotr Wawrzyniak, Grzegorz Orkisz i diakon Stanisław Janiga;

 • inspektorzy Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Rzeszowie: Pani Grażyna Pieniądz, Pani Barbara Łyżka, pani Marta Nikiel;

 • samorządowcy: Pani Ewa Gołębiowska Burmistrz Miasta Pilzno, Pan Stanisław Rokosz Wójt Gminy Dębica, Pan Marek Rączka Wójt Gminy Żyraków, Pan Rafał Papciak Wójt Gminy Brzyska , Pan Jan Lazar Zastępca Wójta Gminy Jasło, Pan Ferdynand Bugno radny powiatu dębickiego, Pan Stanisław Kapłon przewodniczący Rady Gminy jodłowa wraz z radnymi;

 • osoby zaprzyjaźnione z naszą gminą: Pan Andrzej Grygiel przedsiębiorca, właściciel ośrodka wypoczynkowego „Grand” w Chotowej, Pan dr Krzysztof Piątek pracownik naukowy Uniwersytetu jagiellońskiego, Państwo Ewa i Robert Rumin artyści z Nowego Sącza (malarze ikon), Pani Małgorzata Tokarczyk specjalista ds. marketingu promocji , Pan Hubert Lipka artysta konserwator, Pan Józef Kruczek z rodziną ubezpieczyciel z Nowego Sącza, Pan Dariusz Brończyk wraz z małżonką Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bukowcu;

 • dyrektorz szkół z terenu gminy jodłowa: Pan Pan Kociołek, Pan Jacek Ćwikła, Pan Franciszek Warzecha, Pan Stanisław Górka, nauczyciele wraz z uczniami;

 • pracownicy Urzędu Gminy: Pani Renata Błaszczyk Skarbnik Gminy, Pani Maria Trojan inspektor , Pani Dorota Krzyżak podinspektor i Pan Waldemar Sztogrin Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej.

 

Wójt Gminy Jodłowa, który zabrał głos na wstępie powiedział:” Spotykamy się dzisiaj z okazji Dni Stanisławowskich – pierwszej tego typu uroczystości zorganizowanej na terenie naszej Gminy. Jodłowa to malownicza Gmina położona w Paśmie Brzanki i Pogórza Ciężkowickiego. Głównym celem dzisiejszego spotkania jest promocja obrazu Św. Mikołaja z 1528 r. namalowanego przez mistrza Andrzeja z Krosna oraz promocja naszej zabytkowej świątyni z XVII w. Kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa Męczennika. Dni Stanisławowskie będą okazją do zapromowania naszej rodzimej kultury, tradycji gminy , twórczości oraz produktów regionalnych.

Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do wysłuchania referatów, obejrzenia występów zespołów i chórów, które uświetnią dzisiejszą uroczystość”.

 

Następnie głos zabrał proboszcz tutejszej Parafii ks. Zenon Tomasiak , który powiedział: „W czasie dzisiejszej uroczystości zostanie intronizowany obraz Św. Mikołaja, który był czczony w kościółku również o tej samej nazwie na cmentarzu parafialnym w Jodłowej. Od połowy lat 90-tych obraz ten przebywał w konserwacji technicznej w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po ukończeniu prac badawczych i konserwatorskich obraz Św. Mikołaja został oddany do konserwacji artystycznej przywracającej pierwotną świetność i wygląd tego dzieła.

Wcześniej obraz Św. Mikołaja przeszedł na naszym terenie różne koleje losu:

 • początkowo mieścił się w starym zabytkowym kościele, który później uległ spaleniu, czego dowodem są ślady opalenizny na podobraziu tego dzieła,

 • był świadkiem kradzieży w kościołku cmentarnym, jednak dzięki swojemu złemu stanowi technicznemu został pozostawiony przez grabieżcę a zagarnięciu uległo inne dzieło.

Dzisiejsze sympozjum ukaże świetność i piękno dzieła oraz będzie wyrazem wdzięczności dla osób, które przyczyniły się do pozyskania funduszy celem jego renowacji.

Pragniemy w dniu dzisiejszym wszystkim Stanisławom , którzy obchodzą i tym którzy będą obchodzić swoje imieniny złożyć najserdeczniejsze życzenia a dedykacją dla nich niech będą dzisiejsze gale koncertowe.

Teraz oddając głos przewodniczącemu, ks. profesorowi uważamy dzisiejsze sympozjum naukowe za otwarte”.

Kolejnym punktem sympozjum był Koncert Orkiestry Fletowej Vox Bukoviensis, Koncert muzyki dawnej w wykonaniu Trio, dyrygował mgr Andrzej Bogdał.

Następnie rozpoczęła się sesja referatowa pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Bogdan Stanaszek, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Referenci:

  1. ks. dr dr Julian Kapłon, Jodłowa na początku XVI w. – przedstawił rys historyczny:
"Jodłowa - wiek XVI - rys historyczny, Spojrzenie na Jodłowę, na tle wydarzeń w świecie i Polsce w XVI w..

1. Interesujące nas wydarzenia XVI wieku, na świecie:

- 1503 - We Florencji powstaje dzieło malarskie Leonarda da Vinci „uśmiechnięta" Mona Lisa

- 1506 - Z polecenia papieża Juliusza II architekt Donato Bramente buduje bazylikę św. Piotra w Rzymie.

- 1509- wielkie trzęsienie ziemi niszczy cześć Konstantynopola ( zginęło ponad 13.000 ludzi)

- 1512- Obraduje sobór Laterański V.

- 1517 - Marcin Luter, niemiecki augustianin, ogłasza 95 tez (31.X.). Początek reformacji.

- 1524-1525,- wojny chłopskie na obszarze niemiecko- języcznym (zginęło ponad 100.000 ludzi).

Muzeum in Turingen o tej tragedii : Bauernkrieg - wojna chłopska, ponad 20 bitew w ciągu jednego roku. Powstania chłopskie krwawo stłumione, przywódcy torturowani i ćwiartowani a sympatycy likwidowani i pozbawiani stanowisk. Chociaż odbywały się one pod hasłem Sprawiedliwość Boża i Ewanselia (Gerechtigkeit Gottes und Ewangelium).Luter wyklął zbuntowanych chłopów i odciął się od chłopskich powstań

- 1531 - Na półkuli Zachodniej (w Meksyku) powstaje indiańskie sanktuarium Maryjne w Quadaluppe.

- 1534- Za króla Henryka VIII, powstaje kościół anglikański.

- 1540 - Papież Paweł III na prośbę Ignacego Loyoli zatwierdza zakon Jezuitów.

- 1545 - Papież Paweł III otwiera sobór w Trydencie (trwał 18 lat z przerwami)

- 1560 - ukończenie budowy słynnej katedry w Moskwie

- 1582 - Papież Grzegorz XIII wprowadza reformę kalendarza ( przesuwa z 4.X. na 15.X.)

2. Najciekawsze wydarzenia w wieku XVI w Polsce:

- 3.V.1505 - Konstytucja „ nihii novi" w Radomiu

- 1512 - Polska chciała na soborze Laterańkim V:

a) rozpatrzeć sprawę krzyżacka

b) uzyskać pomoc przeciw Turkom

c) odbudowę Kamieńca Podolskiego

- 1512 - W Bieczu urodził się Marcin Kromer, późniejszy biskup warmiński, wybitny kronikarz Polski

- 9.VIL1521 - w katedrze wawelskiej zawisł 11 tonowy dzwon ZYGMUNTA                                                                                                        - 10.IV.1525- Hołd pruski na rynku krakowskim

- 1535 - Mikołaj Kopernik (1473-1543), astronom, matematyk, twórca teorii heliocentrycznej, wydal dzieło : „De revolutionibus orbium terrarum"- ( „O obrotach ciał niebieskich"),

-1561 - Stanisław Hozjusz, kardynał i legat na sobór Trydencki

-1513-1599) - Żyjący w tych latach ks. Jakub Wujek przetłumaczył Biblię na język polski

3. Najciekawsze wydarzenia w wieku XVI w Jodłowej.

a) Jodłowa przed XVI wiekiem

Ziemia jodłowska i okolice przeżywały w swojej historii trudne i bardzo ciężkie chwile. Do takich należały szczególnie najazdy tatarskie.

- w 1241 r (gdy doszli pod Legnicę)

- od grudnia do marca 1259/1260 najazd sięgał po Bytom

- Trzeci najazd 1287/1288 zniszczył ziemię podkarpacką. Wsie i miasta zostały spalone. Oprócz najazdów trapiły nasze ziemie klęski żywiołowe np. 1254 wielkie powodzie.

31.1.1257 roku nawiedziło Kraków i całą Małopolskę (hora tertia) ogromne trzęsienie ziemi, o którym kronikarze powiedzieli: „dziwo straszliwe". Po tym trzęsieniu ziemi, tegoż roku, Bolesław Wstydliwy osiedlił w Jodłowej 6 kmieci.

Dnia 5.6.1443 roku gwałtowne trzęsienie ziemi nawiedziło Jodłowe i całą południową Polskę. Długosz wspomina, że trzęsienia ziemi były tak gwałtowne że domy, wieże, gmachy murowane waliły się na ziemię, rzeki powystępowały ze swoich koryt, ukazały suche dna i zamuliły wszystko dokoła. Ludzie nagłym strachem objęci odchodzili od zmysłów i rozumu. Wiele ucierpiał Kraków.

Po zniszczeniach i najadach,szczególnie tatarskich w 1241 roku, Jodłowa dźwignęła się dopiero za króla Kazimierza Wielkiego, który nadał jej 29.9.1359 roku prawa teutonsko-magdeburskie.

Początkowo Jodłowa należała do dóbr tynieckich, następnie do mensy biskupów krakowskich, potem przeszła do rąk królewskich.

Tą historię odzwierciedla nasz herb jodłowski opracowany przez prof. Gumowskiego, na którym widnieją elementy religijne i królewskie, wskazujące na przechodzenie miejscowości z rąk duchownych do królewskich.

Aby przybliżyć historię ziemi jodłowskiej z tego czasu, potrzeba przeprowadzić wiele wnikliwych badań w starych archiwach diecezji krakowskiej, w zapiskach bieckich, pilzneńskich i sandomierskich, badając kroniki i dokumenty z tego czasu.

 

b) Jodłowa w XVI wieku.

Nas w tej chwili interesuje Jodłowa wieku XVI. Oto kilka notatek:

Dnia l września 1522 roku wydano w Krakowie dokument o nadaniu jodłowskiego wójtostwa Janowi Gładyszowi dworzaninowi królewskiemu. Staremu wójtowi jodłowskiemu Bemardowi Łyczko zobowiązał się Jan Kłodawski z Kołaczyc wypłacić 80 florenów wiosnąl523 roku. W 1526 roku wymieniany jest Dobiesław Cieklinski z Jasła jako dzierżawca Jodłowej. W 1527 roku sołectwo w Jodłowej Dolnej wykupił Boner starosta biecki z rąk Łyczkowej za 330 grzywien. Dnia 14 listopada wydano w Krakowie dekret na mocy którego Stanisław i Andrzej Kamienieccy dzierżawcy Jodłowej zobowiązują się zwrócić inne miejscowości decyzjom królewskim. Dnia 2 lipca 1532 roku Jodłowa otrzymała dokument od króla Zygmunta Starego rozstrzygający spór z Kamienieckimi dzierżawcami Jodłowej dotyczący pańszczyzny. Skargi w sprawie pańszczyzny były bardzo częste.
W „ Synodzie ministrów heretyckich „ mamy opis konfliktu Białobrzeskich z chłopami jodłowskimi, który trwał ponad 10 lat i oparł się o sąd królewski. Białobrzescy (Łukasz i Anna Jordanówna) mieszkali w Zakliczynie, byli dzierżawcami Jodłowej, byli protestantami (kalwinami).O nich pisano w Synodzie ministrów heretyckich:

... Iżbym tak watował, tak mi poradziła,

By stara Białorzeska zborami rządziła.

Za jej rządem pewnie się w pokoju ostoją,

Bo da jak tysiąc diabłów, wszyscy się jej boja.
Jałmużnica obfita, gdy kto o co prosi,
Da mu za kark, że i rok guz na szyi nosi.
Sama swą własną ręką szpitale zakłada,
Co chałupa to szpital, tak każdy powiada.

Ciężka była dola chłopa jodłowskiego i nie tylko jodłowskiego.

W 1564 roku mieszkało w Jodłowej Górnej i Dolnej 111 kmieci na 38 łanach, 29 zagrodników, 4 karczmarzy, 80 komorników, 20 rzemieślników. Były 4 młyny, 2 folwarki z 2 stawami, probostwo powiększone w l359 roku o 2 łany czyli o około 40 ha (zanotowano na podstawie lustracji województwa krakowskiego).

Czym się trudnili Jodłowianie ?:

Mieszkańcy Jodłowej XVI wieku tworzyli następujące grupy:

l.Kmiecie.
a) Kmiecie z 1 łanem ziemi

Kmiecie uchodzili za najbogatszą grupę mieszkańców. Byli to gospodarze pełnorolni - dysponowali przeważnie '-" jednołanowymi gospodarstwami (jeden łan - tak zwany- "mały" miał blisko 17 hektarów). Podług szacunków A. Wyczańskiego z okresu między 1560 a 1570 rokiem z własnego, jednołanowego gospodarstwa kmieć zebrać mógł prawie 6600 kilogramów zboża, w tym połowę z tego mógł sprzedać. Zyskiwał tym samym kwotę około 32 złotych. Całkiem możliwe, że wraz z produkcją hodowlaną ( którą sprzedał ), jego dochody osiągały poziom około 35 złotych. Zarobki owe przeznaczano na narzędzia, odzież, obuwie a także - z pewnością- uiszczano długi.

b) Kmiecie z 0,5 łana ziemi

Oprócz bogatych kmieci było także wielu chłopów, gospodarzących na niewielkich gospodarstwach o wielkości 0,5 łana. Zarobki takiego kmiecia były o wiele niższe, aniżeli gospodarza, wykonującego pracę w gospodarstwie o wielkości jednego łana. Przychody, pochodzące ze sprzedaży blisko 800 kilogramów zboża ( -wyłącznie taka ilość pozostawała po wywiązaniu się z różnego rodzaju zobowiązań, odłożeniu zboża na następny siew, -wykorzystaniu we -własnym gospodarstwie domowym ), zamykały się w kwocie około 8 złotych. A zatem, sytuację finansową kmieci określić można jako dosyć różnorodną. Analiza stanu i wykonania zabudowań chłopskich zdaje się to potwierdzać - kmieć, będący gospodarzem na większym terenie, był, właścicielem większej chałupy. Na kmieciach spoczywał obowiązek odrabiania pańszczyzny na rzecz folwarku : przeważnie -sprzężajnej - a więc wykonywanej przy pomocy wołów, koni i innych zwierząt pociągowych, zaprzęgniętych w wóz, pług albo bronę. W Jodłowej Górnej i Dolnej było w połowie XVI wieku 111 kmieci na 38 łanach. Kmiecie Jodłowscy byli uciskani przez dzierżawców Jodłowej. Jan Strzeżowski uwięził 40 kmieci jodłowskich odmawiających robót pańszczyźnianych (1559r)

 

2. Zagrodnicy - Czasem, zwani też "ogrodnikami".

Ich nazwa pochodzi stąd, że w posiadaniu ich była zagroda (chata z niewielkim podwórkiem i pomieszczenia gospodarcze), mogli także być właścicielami ogrodu i małego skrawka pola. Jego wielkość nie była duża, co najwyżej kilka mórg (l morga około 0,55 hektara ).

Przeważnie znajdowali zatrudnienie w folwarkach. Poziom ich bogactwa nie był imponujący i w zasadzie, dosyć trudno w oparciu o źródła poddać go ocenie. Z pewnością mieli oni do dyspozycja a przynajmniej część z nich ) zwierzęta pociągowe i prosty sprzęt rolniczy.

W tekstach źródłowych odnaleźć możemy informację, że pracowali oni w charakterze rzemieślników. Na rzecz dworu odrabiali pańszczyznę pieszą albo też innego rodzaju powinności w formie pracy fizycznej. Wymiar pańszczyzny był ograniczony do l lub 2 dni w ciągu tygodnia. Zdaje się także, że nie musieli oni płacić danin, zaś czynsz uiszczali w kwocie maksymalnie kilkunastu groszy na okres roku. Jeśli byli posiadaczami pola, obowiązani byli uiszczać finansowe powinności . Jodłowa w połowie XVI wieku miała 29 zagrodników

3. Komornicy:

Nie byli właścicielami nawet własnych domostw, a ich miejscem zamieszkania były lokale w domach zamożnych gospodarzy. W ramach odpłaty za miejsce do mieszkania wykonywali prace na rzecz Okopującego mieszkanie lub przeznaczali mu część swych nikłych pochodów. Komornicy nie musieli uiszczać opłat względem zwierzchnika, mimo to -jak zwykło się mówić w środowiskach historycznych - pan mógł przeznaczać ich do wykonywania rozmaitych prąc na terenie folwarku. Jodłowa w połowie XVI wieku miała 80 komorników.

4) Młynarze:

Również zalicza się ich do mieszkańców wiosek i to tych najzamożniej szych.
Wyszczególnić należy:

-młynarzy zakupnych - posiadających młyn i bez spłaty przez pana konkretnej sumy, nie mogli zostać z jego obrębu wykluczeni. Do drugiej zaliczyć trzeba młynarzy dorocznych - którzy pracowali na młynie pańskim. Za wykonywaną pracę młynarz otrzymywał od 4 do 5 procent ilości ziarna, które mełł; a także mógł zachować plewy i otręby - jednak przy jednoczesnym obowiązku karmienia nimi pańskich wieprzy. Na rzecz dworu, młynarze obowiązani byli wykonywać prace ciesielskie. W Jodłowej były 4 młyny, z których jeden na pewno należał do pana.

5) Karczmarze:

Karczmy odnaleźć można było niemal w każdej wiosce. W Jodłowej było ich 2 a potem 4. Na ich upowszechnienie trzeba było czekać do początków XVII stulecia. W karczmach serwowano przede wszystkim piwo, wódka zaś w XVI stuleciu uchodziła jeszcze za rarytas. Karczmarze dysponowali gospodarstwem o wielkości podobnej do gospodarstw kmieciów. Uiszczali z nich czynsze oraz prowadzili produkcję piwa-~w zdecydowanej większości - samodzielnie. (U schyłku XVI stulecia, właściciele folwarków przymuszali karczmarzy do sprzedaży piwa -wytwarzanego w folwarku (był to tzw. monopol propinacyjny)

6) Rzemieślnicy:

Rzemieślników spotkać można było w każdej wiosce. Pochodzili oni, na ogół, z ubogich warstw wiejskiej społeczności. W swych słabo wyposażonych warsztatach, parali się naprawą prostych narzędzi stosowanych w rolnictwie, bądź też odzieży, obuwia, etc. Niektóre grupy rzemieślnicze, zamieszkujące wioski, mogły także wytwarzać na zaspokojenie potrzeb miast. Bardzo często, pośród wiejskich rzemieślników odnaleźć można było: kowali, garncarzy, sukienników, cieśli. XVI stulecie to okres, kiedy dwór szlachecki dąży do dysponowania własną grupą rzemieślników - jakże niezbędnych w folwarku.
Wiek ów, niezwykle istotny jest dla Polski, także ze względu, że w tej epoce dziejów w kraju naszym zaczęły zaznaczać się wyraźne wpływy renesansu, co oddziałało znacząco na rozwój architektury, literatury oraz sztuki malarskiej.

Odrodzenie przeniknęło do Polski za sprawą Królowej Bony - włoskiej księżniczki. Nasz kraj został jednym z głównych centrów kultury  renesansowej.

7) W Jodłowej istniały w XVI wieku dwa folwarki.

Jak wyglądała parafia ?

A teraz o parafii i samym kościele: Z Jodłowej w XVI w. pochodziło 12 księży. Pracowali w parafiach: Kraków, Tarnów, Moszczenica, Zagorzany...Wizytacje biskupie w latach 1513-1539 wymieniają w Jodłowej: szkołę parafialną, studentów na Uniwersytecie w Krakowie. Więcej dowiadujemy się z notatek wizytacyjnych z roku 1566. Wizytujący tak przedstawił Jodłową: „ Jodłowa villa regla: kościół drewniany,konsekrowany w dzień sw. Stanisława i jemu poświęcony, patronat królewski,ściany kościoła nieodkurzone, obraz ukrzyżowanego na środku. Ma trzy ołtarze murowane, konsekrowane liczne obrazy, Ciborium zamknięte,chrzcielnicę kamienną, trzy srebrne kielichy, jeden złocony, siedem kap,osiem ornatów, wielki zapas bielizny kościelnej.Beneficjum 30 krów,za pogrzeb pobiera się jena markę, za pogrzeb pod sobótkami cztery grosze, na mszał. Dzierżawca otrzymuje nakaz naprawy i wymiany drzew w kościele. Wokół plebanii dwa stawy i dwa ogrody. Do parafii należy Jodłowa i Dębowa, proboszczem jest Albert Wojciech Chociszewski. W wielu wypadkach proboszczowie mieszkali w większych miastach, nie w swojej parafii. Zastępowali ich często dojezdni księża W 1656 roku spalił się doszczętnie kościół parafialny. Co udało się tego dokładnie nie wiemy.

Myślę, że wśród uratowanych skarbów był obraz św. Mikołaja".

 

 

  2. dr Piotr Łopatkiewicz, Andreas pictor - twórca obrazu św. Mikołaja w Jodłowej, kariera artystyczna i działalność malarska w Krośnie w latach 1525-1540
  3. ks. dr Piotr Drewniak, Św. Mikołaj, przejawy kultu w parafiach Diecezji Tarnowskiej na podstawie wybranych przedstawień

   4. mgr Barbara Czajkowska-Palusińska, Przebieg prac renowacyjnych i zastosowane techniki konserwatorskie przywracające obraz do kultu w parafii Jodłowa

Po sesji referatowej dokonano intronizacji obrazu św. Mikołaj z 1528 r.. Intronizacja polegała na zdjęciu woalu z obrazu, którą dokonali : Pan Zbigniew Jucha Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Pani mgr Barbara Czajkowska - Palusińska artystka, konserwator obrazu Św. Mikołaja , Pani Marta Nikiel inspektor Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Konserwatora Zabytków w Rzeszowie i Pan Robert Mucha Wójt Gminy Jodłowa – jako przedstawiciele instytucji udzielających dofinansowania na remont zabytkowego obrazu.

Św. Mikołaja w naszej parafii przywitały dzieci montażem słownym i włożeniem róży do falkona umieszczonego obok obrazu.

 

Po intronizacji obrazu nastąpiła zapowiedź tematu kolejnego Sympozjum w 2012 r.

 • dr Leszek Mikrut, O pewnym sowizdrzalskim epizodzie. Początki Jodłowej w historii literatury polskiej  (komunikat). 

 • Koło Teatralne Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Jodłowej pod kierunkiem mgr Anny Trzpis, Zwiastun sztuki scenicznej na motywach staropolskiego utworu dziejącego się w Jodłowej pt. „Peregrynacja dziadowska” (fragmenty) – słowo wstępne do sztuki wygłosiła mgr Anna Trzpis, jako reżyser inscenizacji 

Kolejnym punktem sympozjum była gala koncertowa:

- Koncert Chóru Kameralnego Bazyliki św. Małgorzaty w Nowym Sączu, dyrygent dr Renata Jonakowska- Olszowska

- Koncert Chóru Sanktuaryjnego z Jodłowej, dyrygent mgr Waldemar Sztogrin - chór sanktuaryjny wykonał utwory w aranżacji mistrzów późnego średniowiecza oraz „Krzyżu Święty”. Całość sympozjum została zakończona uroczystym hymnem w wykonaniu tegoż chóru "Gaude Mater Polonia".

 

Repertuar:

1. Mikołaj Gomółka
    - Psalm 29, Nieście chwałę mocarze
    - Psalm 28, Królu niebieski
    - Psalm 47, Kleszczmy rękoma
2. Wacław z Szamotuł
    - Powszednia spowiedź
    - Psalm 1, Błogosławiony człowiek
    - Modlitwa, gdy dziatki spać idą
3. Jan Sebastian Bach - Chorał
4. Giacomo Antonio Perti - Inter vestibulum 
5. Georg Friedrich Handel - Canticorum Jubilo

 

Drugi dzień uroczystości był dniem parafiady czyli jodłowskim spotkaniem rodzin katolickich. W tym dniu przewidziano takie atrakcje jak:

- insceniacja w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej "Pamiętajcie o ogrodach" - opiekun Pani Maria Warzecha,
- występ zespołu "Rochy" z Sędziszowa,
- występ kabaretu "Chichot" z Gminnego Ośrodka Kultury w Ryglicach , filia w Lubczy,
- występ zespołu Gloria Deo z Wisowej, opiekun Pani Barbara Kita,
- występ zespołu Mali Jodłowianie oraz kapeli ludowej Jodłowianie,
- koncert orkiestry strażackiej z Jodłowej

oraz koncert zespołu "Stróże Poranka".


Trzeci dzień to dzień odpustu ku czci Św. Stanisława Biskupa i Męczennika - głównym celebransem sumy odpustowej był ks. dr Piotr Pasek.


Zobacz galerię zdjęć...

Relację z Dni Stanisławowskich można również zobaczyć na stronie telewizji internetowej itv południe pod adresem: www.itvpoludnie.pl/wiadomosci/artykul/Dni_Stanislawowskie__czI,107/
i www.itvpoludnie.pl/wiadomosci/artykul/Dni_Stanislawowskie_cz_II,108/