Dnia 26 kwietnia 2018 r. po raz XXIII odbył się Jodłowski Przegląd Szkolnych Zespołów Teatralnych.

12 kwietnia 2018r. podpisana została umowa pomiędzy Wójtem Gminy Jodłowa a Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 

W Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej rozstrzygnięto gminny konkurs na „Najpiękniejszą Marzannę”.

Turniej służy  popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.