mat.jpgNa konkurs matematyczno – plastyczny „Matematyka wokół nas” wpłynęło 25 prac uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy Jodłowa. Komisja konkursowa w dniu 27 marca dokonała oceny prac i wyłoniła zwycięzców.

 

 

 

W dniu 06.02.2019r. Gmina Jodłowa podpisała umowę  na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Budowa oczyszczalni ścieków oraz budowa części sieci kanalizacji w Gminie Jodłowa” . Umowa została podpisana z Arkadiusz Wilk Projektowanie Instalacji Sanitarnych i Nadzory Budowlane z siedzibą przy: ul. Starzyńskiego 116, 39-200 Dębica NIP 8721445989 REGON 850392855. Termin realizacji umowy – do 31.12.2020r. Łączna wartość umowy – 394830,00 zł brutto.

Zamówienie jest współfinansowane w ramach umowy nr RPPK.04.03.01-18-0013/17/00  z dnia 26 lipca 2018r.  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020 ze środków  Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego  w ramach osi  Priorytetowej IV „Ochrona środowiska  naturalnego i dziedzictwa  kulturowego” RPO WP na lata 2014-2020 .

 

20181211 115623 

 

W dniu 11 grudnia 2018 r.

młodzi i zdolni z Gminy Jodłowa

zwiedzali Sejm RP i  Zamek Królewski

oraz poznawali klimaty stolicy

w czasie wieczornego spaceru po mieście.

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

W listopadzie 2018 r.

w Gimnazjum

przeprowadzono szkolny etap konkursu

„Zagłada w oczach młodzieży”

organizowanego przez

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Edukacji

na Obszarach Wiejskich SZANASA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAG1651

 

 

W dniach 5 i 6 grudnia 2018 r. po lekcjach,

uczniowie klas III A i B gimnazjum

oraz klasy VIII SP nr 1 w Jodłowej

wzięli udział w akcji

MARATON PISANIA LISTÓW

– W ŚWIATOWEJ AKCJI AMNESTY INTERNATIONAL -

broniąc sześciu kobiet, które są prześladowane

za walkę o prawa człowieka.