12 kwietnia 2018r. podpisana została umowa pomiędzy Wójtem Gminy Jodłowa a Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 

12 kwietnia 2018r. podpisana została umowa pomiędzy Wójtem Gminy Jodłowa a Kuratorem Oświaty w Rzeszowie na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Głównym celem tego programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.Gmina Jodłowa dwukrotnie ubiegała się o wsparcie finansowe dla szkół na rozwój czytelnictwa. W ramach programu na 2018 rok nasze biblioteki szkolne otrzymają łącznie 29 300 zł, z tego 5 860 zł stanowić będzie wkład własny organu prowadzącego.

Na promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa szkoły przeznaczą odpowiednio:

  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jodłowej - 12 000 zł,

  • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Jodłowej - 5 000 zł,

  • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Jodłowej - 3 100 zł,

  • Szkoła Podstawowa w Dębowej - 3 100 zł,

  • Szkoła Podstawowa w Dęborzynie - 3 100 zł.

Gratulujemy i zapraszamy uczniów i rodziców do odwiedzania bibliotek szkolnych.

/red.Anna Nowak/