W Zespole Szkół Nr 1 w Jodłowej 16 października b.r. odbyły się uroczystości związane z obchodami Dnia Patrona Gimnazjum im. Jana Pawła II i Dnia Edukacji Narodowej.

 

 

 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 9.00 Mszą Św. w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej z udziałem dzieci, młodzieży, pracowników Zespołu i zaproszonych gości. Mszę Św. celebrował ks. Grzegorz Orkisz, który wygłosił również kazanie poświęcone Ojcu Św. Janowi Pawłowi II.

Dalsza część uroczystości miała miejsce w budynku sali gimnastycznej. Po powitaniu zebranych przez Dyrektora placówki Pana Jana Kociołka, głos zabrał Wójt Gminy Jodłowa Pan Robert Mucha, który nawiązując do osoby Wielkiego Patrona Gimnazjum złożył  także życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Następnie sześćdziesięciu dwóch uczniów klas pierwszych Gimnazjum złożyło ślubowanie . Wiersze , piosenki, skecze i tańce tworzyły program artystyczny przedstawiony przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 z okazji Dnia Nauczyciela.

Z okazji tego święta Wójt Gminy Jodłowa Pan  Robert Mucha wraz ze swoim Zastępcą Panem Markiem Rączką wręczyli nagrody Dyrektorom i Nauczycielom z z placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Jodłowa.

Dyrektor ZS Nr 1 Pan Jan Kociołek wraz z Wicedyrektorem Panem Stanisławem Górką wręczyli nagrody nauczycielom Zespołu. Symboliczne upominki otrzymali również zaproszeni na uroczystość emerytowani pracownicy oświaty.

Uczniowie Gimnazjum przedstawili program artystyczny, którym przypomnieli drogę życia Patrona Szkoły Jana Pawła II.

Uroczystość zakończyła multimedialna prezentacja poświęcona dziesięcioleciu działania jodłowskiego gimnazjum i tradycyjna degustacja kremówek.