W skład Zespołu Szkół w Jodłowej wchodzi Liceum Ogólnokształcące - 3 lata nauki , Liceum Uzupełniające - 2 lata nauki w formie wieczorowej, Szkoła Policealna dla Dorosłych - TECHNIK INFORMATYK - 3 dni w tygodniu (forma nauki wieczorowa) oraz  od bieżącego roku szkolnego 2009/2010  - po raz pierwszy  uruchomiona Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W 3-letnim cyklu ZSZ uczy się obecnie 18 uczniów w następujących zawodach:
 
                             -   elektromechanik pojazdów samochodowych - 1 uczeń
                             -   mechanik pojazdów samochodowych - 4 uczniów
                             -   stolarz - 1 uczeń
                             -   ślusarz - 11 uczniów,
                             -   cukiernik - 1 uczeń

W I klasie Liceum Ogólnokształcącego na profilu humanistycznym  uczy się 20 uczniów, w   Liceum Uzupełniającym   uczy się 25 uczniów. W roku szkolnym 2009/2010 - w związku z małą ilością chętnych - nie ma I klasy Szkoły Policealnej dla dorosłych na kierunku "TECHNIK - INFORMATYK". Jeżeli  w przyszłym roku szkolnym będzie zainteresowanie  tym kierunkiem, ponownie będzie ogłoszony nabór do Szkoły Policealnej. W klasie II Policealnej Szkoły uczy się obecnie 29 osób.