siłownia (9).jpg

 

 

17 maja odbyło się otwarcie oraz pokazowy trening na pierwszej siłowni zewnętrznej w Jodłowej, która pozwala cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu.

 

 

 

 

Demonstrację sprzętu oraz pokazowy trening został przygotowany przez instruktorów siłowni: pana Roberta Warzechę, Macieja Warzechę oraz Grzegorza Papiernika. Pod okiem instruktorów każdy mógł wykonać spróbować swoich sił, od razu korygując ewentualne błędy.

Siłownia powstała w ramach projektu współpracy realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ. Zadanie to wykonane jest w  ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022 LGD „LIWOCZ”, w zakresie działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu współpracy:

Poprawa jakości życia, aktywizacja mieszkańców, podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem współpracy oraz rozwój współpracy między podmiotami będącymi LGD poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz działania promocyjne.

W związku z realizacja projektu go użytku zostały oddane następujące urządzenia: Pylon dwustanowiskowy,  orbiterek, prasa nożna,  biegacz,  prasa ręczna,  wahadło,  wyciąg górny,  wioślarz,  rower, jeździec,  motyl A,  motyl B,  narciarz.

Kosz zadania 42933,60 zł.  dofinansowanie  100%.

Zapraszamy wszystkich na treningi na świeżym powietrzu.

 

Zobacz zdjęcia