31 sierpnia 2008r. rolnicy powiatu dębickiego podziękowali Bogu za  plony. Tym razem gospodarzem corocznych dożynek powiatowych była po raz pierwszy nasza gmina.

22 czerwca 2008 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jodłowej obchodziła 120-lecie swojego istnienia . Uroczystości rozpoczęły się przemarszem orkiestry strażackiej, pocztów sztandarowych i zaproszonych gości na plac przy Zespole Szkół w Jodłowej, gdzie odbyła się msza św. polowa, którą sprawował Ksiądz Proboszcz ? Franciszek Cieśla.

Ludowy Zespół Pieśni i Tańca ?Mali Jodłowanie? zaczął działać od listopada 2002r., a  został powołany przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jodłowej - z inicjatywy ówczesnej pani dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 mgr Anny Muszyńskiej.