W związku z upływem kadencji Wójt Gminy Jodłowa ogłasza konkurs  na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Armii Krajowej w Dębowej. Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać nauczyciel przystępujący do konkursu, jak i wymagane dokumenty określa Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Jodłowa z dnia 23 maja 2019 r. (załącznik).
 
Oferty należy składać do 6 czerwca 2019 r do godz,. 15.00 w Urzędzie Gminy Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1A.
 
 

 

Załączniki:
Pobierz plik (konkurs na stanowisko dyrektora SP Dębowa.pdf)Regulamin2218 kB