W dniu 26 .09.2008r. Gmina Jodłowa przystąpiła do konkursu organizowanego przez  EuroCompany Sp. z o.o. w Kleosinie  mającym na celu pozyskanie  dla naszej gminy certyfikatu "EuroGmina". 

Jest to prestiżowy konkurs na poziomie europejskim, którego celem jest wyróżnienie i promocja gmin odznaczających się największą skutecznością w procesie pozyskiwania środków z Funduszy  Strukturalnych.
 
EuroGmina to gmina, która:

 

 •  
podejmuje aktywne działania organizacyjne, promocyjne i finansowe mające na celu przyciągnięcie i obsługę inwestorów oraz turystów,
 •  
jest otwarta na zewnątrz,
 •  
dąży do rozwiązywania pojawiających się problemów w drodze wzajemnego porozumienia,
 •  
dotrzymuje podjętych zobowiązań,
 •  
polepsza swoją infrastrukturę,
 •  
promuje pro-ekologiczne inwestycje i obiekty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 •  
charakteryzuje się praworządnością i wysokim poziomem etycznym administracji gminy.

 


Celem programu EuroGmina jest lansowanie gmin zaangażowanych w tworzenie najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, inwestycji, turystyki i absorpcji funduszy unijnych. W dniu 22.10.2008 r. Gminie Jodłowa (prawdopodobnie jako pierwszej w powiecie dębickim) przyznano certyfikat EuroGmina.  Jest to prestiżowa nagroda europejska potwierdzająca naszą aktywność i skuteczność w pozyskiwaniu środków europejskich. Uznanie naszej gminy za EuroGminę świadczy o aktywności gminy, wykorzystującej swoją szansę  w pozyskiwaniu środków unijnych.
Na 110 możliwych do uzyskania punktów trzeba było uzyskać minimum 56 punktów - Gmina Jodłowa uzyskała żądaną ilość punktów i dlatego możemy dziś poszczycić się tym zaszczytnym certyfikatem.

Korzyści wynikające z posiadania Certyfikatu EuroGmina to przede wszystkim:

 •  
stałe poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat dotacji UE (laureaci konkursu otrzymują poradniki książkowe zawierające gotowe przykłady aplikacji unijnych, a także magazyn ?Euroekspert?, by być na bieżąco w tematach dotacji UE);  
 •  
20% zniżka na wdrożenie zaawansowanych Systemów Zarządzania Personelem HRMS (Human Resource Management Systems);
doskonała promocja Urzędu na rynku europejskim;
 •  
wzrost zainteresowania usługami i produktami firm wyróżnionych w konkursie;
 •  
licencja na korzystanie z logo i znaku EuroGmina, która pozwala na wyróżnienie gminy wśród milionów innych gmin europejskich i jest skuteczną metodą w osiąganiu przewagi konkurencyjnej;
 •  
bezpłatny dostęp do kalkulatora finansowego na Portalu Internetowym portfel.pl;
 •  
bezpłatny udział w szkoleniach prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny polityki regionalnej Unii Europejskiej, Funduszy Strukturalnych, prawa, organizacji i zarządzania;
 •  
bezpłatny udział w szkoleniach na temat dotacji UE organizowanych przez ECD EC Spółka z o.o.;
 •  
doskonały argument przetargowy podczas negocjacji, zachęta dla potencjalnych inwestorów;
 •  
bezpłatny i łatwiejszy dostęp do najnowszych technologii BAT;
 •  
prestiż i wiarygodność gminy na poziomie europejskim;
 •  
potwierdzenie wiarygodności urzędu w Unii Europejskiej, o czym świadczyć będzie wzrost zaufania Beneficjenta do urzędu; 
 •  
budowanie marki gminy;
 •  
większy dostęp do inwestorów zagranicznych z krajów Unii Europejskiej;
 •  
uświadomienie potrzeby dostosowania gminy do standardów i wymogów UE.


Uzyskanie certyfikatu pozwoli naszej gminie na jeszcze skuteczniejsze starania o pozyskiwanie środków unijnych.

W dniu 13 lutego 2009r. o godz. 1000 w Nozdrzcu  koło Dynowa odbyło się spotkanie , na którym Gminie Jodłowa  wręczono dyplom oraz statuetkę ?Euro Gminy?. Uroczystego wręczenia dokonali: Wiceminister Skarbu Państwa Poseł na Sejm RP Pan Jan Bury, Wojewoda Podkarpacki Pan Mirosław Karapyta oraz Prezes Europrimus Consulting Pan Tomasz Sadowski. Gmina Jodłowa, jako pierwsza w powiecie otrzymała to wyróżnienie.
 
Dyplom jest potwierdzeniem spełnienia wymogów unijnych, przygotowania gminy do działania na tle europejskich i światowych standardów. Dyplom uprawnia do posługiwania się w kontaktach oraz wszelkich kampaniach promocyjnych  i reklamowych zdobytym tytułem i znakiem EUROGMINA.