Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Przemyślu - Delegatura w Rzeszowie informuje o otwartym konkursie fotograficznym, mającym na celu wykonania fotografii wszystkich obiektów posiadających status  zabytku nieruchomego i wpisanych do wykazu zabytków prowadzonych przez Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków.

 

Do udziału w konkusie zapraszane są wszystkie osoby dorosłe oraz osoby poniżej 18 roku życia za zgodą swoich opiekunów. W konkursie biorą udział wyłącznie zdjęcia przesłane w dniach 1-30 września 2013r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, jego zasad, regulaminu, jak przesłać zdjęcia (należy posiadać konto w Wikimedia Commons) należy szukać na stronie Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:WikiLubiZabytki