1 marca 2019 roku uczniowie, którzy zgłosili się do udziału w debacie oksfordzkiej „Młodzi Mają Głos”, wzięli udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Pana Krzysztofa Bułę, pełniącego funkcje wiceprezesa Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców oraz Koordynatora szkoleń Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.

 

 

 

Po zeszłorocznych sukcesach naszych gimnazjalistów zainteresowanie projektem, którego liderem jest Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku, było duże. Oprócz dwanaściorga uczniów w szkoleniu wzięły udział opiekunki drużyny, Panie: Jadwiga Warzecha i Beata Ogu.

Najważniejsze zasady Debaty Oksfordzkiej przyjęte dla potrzeb projektu „Młodzi Mają Głos”

- dyskutują  ze  sobą  dwie  czteroosobowe  drużyny, zwolennicy  tezy  (Propozycja)  i  jej  przeciwnicy  (Opozycja),
- debatą  kieruje  marszałek  debaty,
- marszałek debaty ma prawo odebrać głos, a nawet usunąć z sali dyskutanta, który narusza przyjęte formy grzecznościowe,
- marszałka wspiera sekretarz debaty, którego zadaniem jest pomiar czasu przemowy,
- główne dyskutowane hasło przedstawione jest w formie jednozdaniowej tezy,
- w każdej z drużyn następuje podział funkcji: dwie pierwsze osoby bronią stanowiska drużyny, rolą trzeciego mówcy jest zbicie argumentów przeciwnika,  
  czwartego zaś przede wszystkim wygłoszenie mowy podsumowującej,
- reprezentanci  stron  występują  naprzemiennie,
- czas wszystkich mówców biorących udział w debacie jest ograniczony do 5 minut,
- mówcom 1– 3 drużyna przeciwna może zadawać pytania, mowa ostatnich mówców, od początku do końca, chroniona jest przed zadawaniem pytań,
- zarówno z grupy Propozycji jak i strony Opozycji wyłonionych jest czterech mówców, którzy na przemian przedstawiają argumenty za i przeciw tezie;  zaczyna 
  mówca Propozycji – kończy mówca Opozycji,
- każdy mówca zaczyna wypowiedź słowami: „Szanowny Panie Marszałku”, 
- uczestników debaty obowiązuje strój właściwy okazjom uroczystym,   
- zwycięzcę pojedynków wskazuje Loża Mędrców oraz ekspert.

                Pierwsza debata z udziałem naszych uczniów odbędzie się 31 kwietnia 2019 r.

                Życzymy powodzenia!