„Nowe możliwości dla młodych w Gminie Jodłowa” - projekt realizowany przez GOPS Jodłowa

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej w okresie 01.11.2014 r. do 30.09.2015 r. realizuje projekt pn. „Nowe możliwości dla młodych w Gminie Jodłowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Programu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII ,,Promocja integracji społecznej”,  Działanie 7.2. „ Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Nowe możliwości dla młodych w Gminie Jodłowa”.

Czytaj więcej...

Piąty etap badań na jodłowskim kirkucie

20 października br.Sekcja Kultury Żydów Bliskowschodniego koła Naukowego UJ już po raz piąty odwiedziła wraz z opiekunem dr Danielem Starzyńskim oraz Fundacją „Pamięć, Która Trwa” w osobie Prezesa Zbigniewa Nizińskiego, kirkut żydowski na Wisowej (w gminie Jodłowa).

 

 

Czytaj więcej...