"Ekologia ponad wszystko"

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Dzwonowej od lipca do października 2014 r. realizuje projekt pt. „Ekologia ponad wszystko” współfinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie właściwych postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy Jodłowa.

 

Czytaj więcej...

Karta dużej rodziny

 W dniu 16 czerwca 2014 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755).

Czytaj więcej...

Realizacja projektu „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jodłowej realizuje projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Jodłowa” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj więcej...