Gmina Jodłowa inwestycjami stoi

Od roku 2010 – 2015 w gminie Jodłowa wybudowano 5 mostów gminnych oraz 2 mosty powiatowe i zabezpieczono 2 osuwiska w miejscowościach Dęborzyn i Jodłowa Górna. Wyasfaltowano 46 dróg gminnych o łącznej długości 41 km oraz 5 dróg powiatowych o łącznej długości 22 km 400m. Wyremontowano również 9 dróg dojazdowych do pól uprawnych o łącznej długości 6 km. Wszystkie inwestycje otrzymały dofinansowanie od 50-100% środków kwalifikowanych.     

 

Czytaj więcej...

Włącz się w budowę Strategii Rozwoju Lokalnego

Zakończyliśmy konsultacje społeczne w każdej z Gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, a tych, którzy nie mogli wziąć udziału w konsultacjach, a chcieliby się włączyć w proces tworzenia LSR bardzo prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety dotyczącej oceny różnych aspektów naszego codziennego życia.

Czytaj więcej...