Stypendium Wójta w Gminie Jodłowa

Z okazji Święta Edukacji Narodowej w poniedziałek 16 października br. w Urzędzie Gminy Jodłowa odbyło się spotkanie przedstawicieli uczniów uzyskujących wysokie wyniki w nauce, mających osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe z Wójtem Gminy Jodłowa – Panem Robertem Mucha.

 

 

Czytaj więcej...

Obwieszczenie Wójta Gminy Jodłowa z dnia 26 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JODŁOWA w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jodłowa dla obszarów położonych  w miejscowościach: Jodłowa, Dębowa, Dęborzyn, Dzwonowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Czytaj więcej...