Turystyka

Wysokie walory Jodłowej zostały potwierdzone objęciem praktycznie całej gminy dwiema    formami ochrony krajobrazowej: Parkiem Krajobrazowym Pasma Brzanki i Obszarem  Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. Niewątpliwie atrakcyjniejszy zwłaszcza dla turystyki kwalifikowanej, jest sam park.
Czytaj więcej...