PPWOW

Informacja z realizacji PPWOW

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Jodłowa uzyskała dotację w wysokości 265 697,00 PLN. Wybrano usługi konieczne do zrealizowania w oparciu o potrzeby wynikające ze Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz w oparciu o problemy wynikające z potrzeb społeczności gminy. Wszystkie pomysły zostały zawarte i wypracowane w Planie Działania. Na rok 2008 została przeznaczona kwota w wysokości 88 565,66 PLN.
1. Usługi dla osób starszych, które miały na celu „Wspomaganie różnych form pomocy, usług opiekuńczych i wspomagających poprzez pomoc sąsiedzką z możliwością wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego”.
Zadanie to zrealizowała osoba fizyczna Pani Materowska Bernadetta w okresie od 15 lipca do 15 grudnia 2008 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 6 199,20 zł.
Usługami w formie pomocy sąsiedzkiej zostały objęte trzy osoby, natomiast usługami wspomagającymi objętych zostało 13 osób starszych i chorych.
 
2. Usługi dla dzieci i młodzieży, które miały na celu „Wzmocnienie roli rodziny poprzez organizacje czasu wolnego dzieci i młodzieży w formie wypoczynku, wycieczek, kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych i sportowych oraz innych usług edukacyjnych”.
Zadanie to zrealizował Zespół Szkół Nr 1 w Jodłowej w okresie od 1 września do 15 grudnia 2008 roku. Całkowity koszt usługi wyniósł 42 957,43 zł.
Powstała świetlica szkolna w ramach której około 170 uczniów zostało objętych edukacyjno- opiekuńczo-wychowawczymi i profilaktycznymi działaniami świetlicowymi. Odbyły się spotkania z pedagogiem, zajęcia pozalekcyjne, rekreacyjno – sportowe, oraz wycieczki krajoznawcze i kulturalne.{gallery}ppwow/3{/gallery}
Czytaj więcej...