W dniu 6 kwietnia w Centrum Kultury i Sportu w Dzwonowej odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddziału Podkarpackiego podczas którego podsumowano działalność Stowarzyszenia za 2017 rok oraz wytyczono ramy działania na rok bieżący.

 

 

 

 

Zebranie poprowadziła pani Elżbieta Dudek-Młynarska, sprawozdanie złożył zaś prezes oddziału, pan Bogdan Kaczmar. Po zebraniu przy dźwiękach kapeli "Jodłowianie" miał miejsce dorocznym zwyczajem Turniej Muzealników w Bule.

SMP podziękowało za okazaną  pomoc tym wszystkim, którzy przyczynili się do tego udanego spotkania. "Szczególne podziękowania składamy dla: pana Roberta Muchy - wójta Gminy Jodłowa, pani Anny Mikrut - sołtyski wsi Dzwonowa, pań z KGW Dzwonowa oraz kapeli "Jodłowianie".