Zarząd Ludowego Klubu Sportowego Jodłowa zaprasza wszystkich członków, zawodników i sympatyków klubu oraz osoby zainteresowane funkcjonowaniem klubu na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 12 stycznia 2018 r. (piątek) w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Jodłowej , o godzinie 18:30 w pierwszym terminie lub o 19:00 w drugim terminie.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania. Przyjęcie porządku zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu głosowania.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji uchwał i wniosków.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji mandatowo-skrutacyjnej.

6. Sprawozdanie z działalności zarządu.

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zarządu.

9. Podjecie uchwały w sprawie wyboru komisji rewizyjnej.

10. Sprawy różne.