Przed nami kolejna edycja warsztatów wielkanocnych organizowanych przez Stowarzyszenie Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ”. Tym razem uczestnicy szkolenia zapoznają się z metodą quillingu za pomocą którego wykonają kartkę świąteczną, będą tworzyć jajka wielkanocne ze sznurka oraz stroik z naturalnych ozdób.

 

Treść obwieszczenia znak: WOOŚ.422.7.2014.AW-148  z dnia 27.02.2015r. w załączniku

Nazwa Biura: IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie,

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1,

Obszar: województwo podkarpackie,

Ważność (cz. urz.): od godz. 12:00 dnia 24.03.2014 do godz. 12:00 dnia 25.03.2014,

Przebieg: Przewiduje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 30 mm, Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%, Uwagi: Brak,

Dyżurny synoptyk: Adam Michniewski, Godzina i data wydania: godz. 06:24 dnia 24.03.2014

 

Opublikowano: piątek, 21, marzec 2014 07:13

Salve Medica zaprasza na bezpłatną mammografię , kobiety w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie korzystały z profilaktyki w tym zakresie. 

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31 - od godz. 07:00 dnia 26.03.2013 do godz. 19:00 dnia 27.03.2013

Opublikowano: czwartek, 21, marzec 2013 08:38

Zjawisko/stopień zagrożenia Zawieje/zamiecie śnieżne/3, Silny wiatr/1

 

Podaruj 1% podatku w swoim rozliczeniu Jakubowi Wyrostek

 

alt

Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy zaprasza na Targi Pracy 2012alt

Wójt Gminy Jodłowa ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - KIEROWNIK GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JODŁOWEJ. 

      KONKURS NA PLASTYKĘ OBRZĘDOWĄ I PISANKĘ LUDOWĄW związku z ogłoszeniem przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych XII edycji  Podkarpackiej  Nagrody Samorządowej, któremu patronują Marszałek Województwa Podkarpackiego i Wojewoda Podkarpacki - serdecznie zapraszamy do oddawania głosów na naszą stronę internetową .
Głos na stronę internetową gminy można oddać na stronie www.podkarpacie.media.pl/gosuj-w-rankingu-2012/131-ranking-stron-internetowych/382-kategoria-gmina wybierając "Urząd Gminy w Jodłowej".

Za wszystkie głosy oddane na naszą stronę internetową serdecznie dziękujemy.

 

alt
Człowiek - najlepsza inwestycja  - Zapraszamy do udziału w projekcie “Czas na aktywność w gminie Jodłowa”
 

Nz: GP.7331-78/09                                                                                                                             Jodłowa 11.03.2010r                                O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.Nr 98 poz.1071 z 2000r z późn. zmian.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717 z późn. zmian.),

 z a w i a d a m i a m

 że, na wniosek Gminy Jodłowa reprezentowanej przez Wójta Gminy Jodłowa z dnia 21.12.2009r została wydana decyzja nr 78C/2009 z dnia 11.03.2010r o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: „budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Dzwonowa i Zagórze”, na terenie obejmującym działki nr 125/1; 125/2; 126 w miejscowości Dzwonowa oraz nr 671; 666; 667; 669; 664; 665; 632/1; 632/5; 632/6; 631; 630/3; 630/4; 629/1; 629/2; 588/6; 619 w miejscowości Zagórze.

Każdy kto ma w tym interes prawny może w tutejszym Urzędzie Gminy /pokój nr 18/ zapoznać się z treścią decyzji jak wyżej z możliwością wglądu do akt sprawy w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wójt Gminy Jodłowa
Robert Mucha


NOWY ZAWÓD - NOWA PRACA
 

               Na rynku pojawiła się bardzo atrakcyjna oferta bezpłatnych szkoleń dla osób bezrobotnych. Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego pragnąc przeciwdziałać marginalizacji społecznej oraz pomóc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu na rynek pracy, rozpoczęło realizację projektów: „DROGA DO PRACY” oraz „CNC – program rozwoju kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych”. Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektów jest zwiększenie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych z wykształceniem zawodowym lub średnim zamieszkałych na terenie jednego z powiatów: rzeszowskiego i Miasta Rzeszów, łańcuckiego, dębickiego oraz ropczycko - sędziszowskiego. W ramach projektów (w okresie od stycznia 2010 r. do czerwca 2011 r.) organizowane są bezpłatne szkolenia: 

1/ dla osób bezrobotnych, które ukończyły 45 rok życia z zakresu obsługi maszyn do robót ziemnych III klasy, w tym:  

- operator koparko – ładowarek, wszystkie typy

- operator koparek jednonaczyniowych do 0,8m3 

- operator ładowarek jednonaczyniowych do 2,5m3.

Każdy uczestnik ma możliwość zdobycia uprawnień Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego do wykonywania zawodu operatora maszyn do robót ziemnych. 

2/ dla osób bezrobotnych do 34 roku życia z zakresu obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Głównym atutem szkoleń w ramach obu projektów jest szansa na zdobycie zawodów najbardziej pożądanych przez podkarpackich pracodawców, m.in. Doliny Lotniczej.

W ostatnim czasie zdarza się, że firmy budowlane nie przyjmują nowych zleceń z powodu braków wykwalifikowanej kadry. Z tego względu istnieje bardzo wysoki popyt na wykwalifikowanych pracowników – na Podkarpaciu aż 20,2% ofert pracy pochodzi z przedsiębiorstw z branży budowlanej, w tym grupa zidentyfikowana jako „operatorzy maszyn i urządzeń” zajmuje jedno z najwyższych miejsc.

Wiele znaczących inwestycji w infrastrukturze drogowej jest wspierane ze środków UE, co oznacza, że są one niezagrożone i odporne na obecny kryzys gospodarczy. Dodatkowo boom budowlany oraz migracja zarobkowa powodują, że sektor budowlany cierpi na ciągły niedobór pracowników. Co drugi pracodawca w Polsce deklaruje, że jego trudności z obsadzeniem stanowisk spowodowane są brakiem kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach. Operator koparki czy ładowarki jest tym samym jednym z najbardziej pożądanych zawodów.

Pomimo wysokiego poziomu bezrobocia wśród młodych ludzi, na regionalnym rynku pracy można zauważyć niedobór specjalistów w zakresie obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie. Dane zawarte w Analizie Zawodów Nadwyżkowych i Deficytowych na Podkarpaciu wskazują, że profesja operatora maszyn zajmuje stosunkowo wysokie miejsce wśród zawodów deficytowych. Ponadto, z Analizy Ofert Pracy Dla Województwa Podkarpackiego wynika, iż w sektorze „przetwórstwo przemysłowe” oferty dla operatorów maszyn stanowią 9% ogółu ofert. Obecnie obrabiarki CNC wypierają z rynku pracy tradycyjne tokarki, frezarki, wiertarki, strugarki, wytaczarki i szlifierki, zwłaszcza w zakresie branży innowacyjnej i wysokich technologii. Z uwagi na wzrastające zastosowanie obrabiarek CNC w przemyśle, istnieje pilna potrzeba kształcenia personelu technicznego i inżynieryjnego w kierunku przygotowywania programów sterujących do obróbki części o wymaganym kształcie i dokładności. Według powyższych opracowań operatorzy obrabiarek sterowanych numerycznie są jednymi z najbardziej poszukiwanych specjalistów na rynku pracy.

Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego z siedzibą w Sielcu (koło Sędziszowa Młp.) istnieje od 9 lat. Wysiłki swe skupia na działalności szkoleniowej oraz doradztwie gospodarczym. CRSE, jako jedna z pierwszych firm szkoleniowo - doradczych na Podkarpaciu, wdrożyło System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000, a od 2008 roku jest członkiem ogólnopolskiej prestiżowej sieci KSU.

Corocznie opracowuje co najmniej kilkadziesiąt wniosków o dofinansowanie na inwestycje, które otrzymują środki Unii Europejskiej. Potwierdzeniem najwyższej jakości działań, poza wysoką skutecznością jest fakt, iż w 2006 roku, jako jedyna organizacja

w Polsce CRSE otrzymało ZŁOTĄ GWIAZDĘ (GOLDEN STAR) od Komisji Europejskiej
w Brukseli za wysoką jakość realizowanych działań. Wysoki poziom świadczenia usług oraz stabilność w działaniu pozwoliły uzyskać w poprzednim roku dotacje dla CRSE i Klientów  w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych.

Wysoka jakość i dynamika rozwoju pozwoliła uruchomić biura na terenie Rzeszowa, Wrocławia, Zamościa, Łodzi, Tarnowa i Katowic. Tylko w ciągu ostatniego roku w ramach działalności świadczonej przez CRSE przeszkolono ponad 1700 osób, natomiast eksperci doradzali ponad 400 Klientom. W roku 2009 z powodzeniem zakończono realizację  6 przedsięwzięć szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, kolejnych 12 jest w fazie realizacji.

Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego w Sielcu serdecznie zaprasza osoby bezrobotne chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi maszyn do robót ziemnych III klasy, a także obsługi obrabiarek CNC do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.

   

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO – EKONOMICZNEGO W SIELCU

ZAPRASZA NA BEZPŁATNY KURS

 

OPERATOR MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH

 

 • koparko-ładowarki, wszystkie typy III klasy

 • koparki jednonaczyniowe III klasy do 0,8m3

 • ładowarki jednonaczyniowe III klasy do 2,5m3

 

Dodatkowo oferujemy wsparcie w skutecznym poszukiwaniu pracy.

Nie zastanawiaj się, jeśli jesteś:

 • osobą bezrobotną powyżej 45 roku życia
 • z wykształceniem zawodowym lub średnim

 • zamieszkałą na terenie jednego z powiatów: ropczycko – sędziszowskiego, dębickiego, łańcuckiego, rzeszowskiego i miasta Rzeszów

 Motywacji i energii do nauki nie zabraknie Ci, gdyż zapewniamy: 

 • wykwalifikowaną kadrę i materiały szkoleniowe

 • nowoczesny sprzęt i sale wykładowe

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

 • pokrycie kosztów opieki nad dziećmi i seniorami na czas uczestnictwa w szkoleniu

 • pełne wyżywienie (obiad i przerwy kawowe)

 • egzamin państwowy

 • ubezpieczenie NNW i badania lekarskie.

Szczegółowe informacje www.drogadopracy.org.pl, tel. 17/ 222 02 52,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub zgłoś się do biura projektu
39 – 120 Sędziszów Młp., Sielec 1A w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

Kurs realizowany w ramach projektu „DROGA DO PRACY”

__________________________________________________________________

 

CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNO – EKONOMICZNEGO W SIELCU

ZAPRASZA NA  BEZPŁATNE SZKOLENIE

 

OBSŁUGA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE – CNC

 

Zgłoś się, jeśli jesteś:

 • osobą bezrobotną

 • do 34 roku życia

 • z wykształceniem zawodowym lub średnim

 • zamieszkałą na terenie jednego z powiatów: dębickiego, ropczycko – sędziszowskiego, łańcuckiego, rzeszowskiego i miasta Rzeszów

Zapewniamy:

 • wykwalifikowaną kadrę

 • materiały szkoleniowe

 • nowoczesne hale ćwiczeniowe i sale wykładowe

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia

 • pokrycie kosztów opieki nad dziećmi i seniorami

 • pełne wyżywienie (obiad i przerwy kawowe)

 • ubezpieczenie na czas szkolenia zawodowego

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.kursycnc.org.pl lub w biurze projektu.

Centrum Rozwoju Społeczno – Ekonomicznego, 39 – 120 Sędziszów Młp., Sielec 1A

Szczegółowe informacje na temat szkolenia pod numerem telefonu 17/222 02 51 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 Szkolenie realizowane w ramach projektu

„CNC – program rozwoju kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych”