Zapraszamy do głosowania na propozycje środowisk uczniowskich szkół

Zapraszamy do głosowania na propozycje środowisk uczniowskich szkół z terenu gminy Jodłowa na zadania edukacyjno - sportowo - kulturalne przedstawione podczas spotkań konsultacyjno – informacyjnych w Urzędzie Gminy Jodłowa w dniach 4.11.2016 i 25.11.2016.

Głosować można na jedno zadanie jeden raz dziennie z komputera o tym samym adresie IP. Głosowanie potrwa od 1 do 31 grudnia 2016r. Trzy najwyżej punktowane zadania otrzymają dofinansowanie z budżetu gminy.

Czytaj więcej...

Radni Gminy Jodłowa zawnioskowali do Pana Jana Warzechy Posła na Sejm RP

Radni Gminy Jodłowa zawnioskowali do Pana Jana Warzechy, Posła na Sejm RP, o zaprzestanie ciągłych , destrukcyjnych działań podejmowanych przez ugrupowanie partyjne PiS oraz Wspólnotę Ziemi Dębickiej wobec Zarządu Powiatu Dębickiego i Starosty Pana Andrzeja Reguły.

Radni stwierdzili, że takie działania prowadzą do destabilizacji pracy Starostwa Powiatowego w Dębicy oraz współpracujących z nim samorządów.

Czytaj więcej...

"Szansa na lepsze jutro"

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jodłowej realizuje projekt pt. "Szansa na lepsze jutro" ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt zakłada udział 20 osób z terenu gminy Jodłowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

Kociaki do adopcji

Do wyboru do koloru-małe kociaki szukają domów!!!! w wieku ok 2 miesięcy.Obie buro-białe to dziewczynki, reszta to chłopcy. Kociaki znalezione wczoraj przy drodze w Jodłowej. Kociaki zostały odrobaczone, adoptującemu gwarantujemy darmową sterylizację/kastrację.

Czytaj więcej...